Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Kineziologie One Brain = metoda NEKONEČNÝCH MOŽNOSTÍ
(pro děti, dospělé, zviřata)
 
Terapie pro každého, kdo chce převzít život do svých rukou.
 
 
   Tato terapie se dá také nazvat
 Osobní poradenství, Restart mozku, Transformace vědomí,
    Emoční rovnice, Emoční restart,  Harmonizace energie..atd. 
a nastartuje vám nový život.
 
 
 

  Pomocí  metody Kineziologie One Brain se dají řešit všechna

 životní téma, která

se neodehrávají dle našich představ.

                        

Člověk vidí to, v co věří.
 

            Metoda One Brain  vychází z poznatku, že na začátku téměř každého  problému je emocionální příčina, tedy stres.

             Naprostá většina našich  potíží má původ v raném dětském věku.

 

            Vše je v tvé hlavě,  pochop sebe  a změní se ti život.  

        Co máme vytvořeno sami v sobě, to také žijeme, cítíme a podle toho jednáme.....

 

  images--2-.jpg

           

Kvalitu   dne si  můžete  sami zvolit..........stazeny-soubor--7-.jpg

 

 

 

 

  

        a od toho se budou odvíjet  vaše zážitky, úspěšnost, prosperita a .............zdraví.........

                                                                                                            Mozek pracuje jako biologický počítač (nic nezapomíná, ale ukládá).V jeho paměti je uloženo vše, co vnímáme našimi smysly od početí.

 

 

 Vliv      Následkem  prožitého stresu dochází v mozku k zablokování energie až ze 75 %. V této situaci přepne mozek na režim „přežití“ a my dokážeme v tuto chvíli fungovat jen ve smyslu „Bojuj“, „Uteč“ apod..

 

Tot        Toto zablokování přeruší přirozený tok energie v mozku a následně i v příslušné části těla. Naše tělo má paměť a tak uchová všechny zážitky našeho dětství.

 

              Pokud se následně v budoucnosti setkáme se situací, která se pocitově podobá stresujícímu okamžiku, vnímáme ji opět jako stresující a náš mozek zapne tyto obranné systémy.

 

              Kineziologie - One Brain je metoda, ve které terapeut prostřednictvím jednoduchého svalového testu může komunikovat s klientem nejen ve vědomé rovině, ale naváže kontakt i s jeho podvědomím . 

 

 E        Tato terapie nemá nic společného s ezoterikou, takže je vhodná i pro ty, kteří při vidění světa používají spíše logiku a rozum, nejsou příznivci duchovních záležitostí, či práce s energiemi atd.

            Sami  si prožijete, kde emoční zátěž je, není vůbec nic podsouváno. Sami to ucítíte a jelikož tělo, srdce a mysl je nejlépe mít v jednotě, emoční zátěž velmi snadno ucítíte i v podobě nějaké disharmonie ve vašem těle.  Vše je  propojené. Naše tělo nám jednoznačně ukazuje, kde jdeme proti sobě ať již v podobě bolesti, vyrážky, nespavosti, napětí.

 

              Dostane se tak ke starým nepříjemným  zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině (tzv. energetickým blokům), které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů.

 

              Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat.

 

            zivot.jpg Kineziologický test pomůže terapeutovi najít v psychice klienta staré nefunkční emoční vzorce chování , které používá nevědomě na základě někdy i dávno prožitých situací, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo.

 

             Tyto emoční vzorce chování  se při odblokování  uvolní a nahradí novými, zdravými. Kineziologie, bachova terapie, Bachovy esence navozují rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální,  mentální a duchovní

 

            Tato metoda nám umožňuje lépe porozumět sám sobě a svým emocím

  

     

 •               PRAVÁ MOZKOVÁ HEMISFÉRA je tvůrčí, vnímá barvy, obrazy a symboly. Obraz vnímá jako celek, nezabývá se detaily. Nevnímá čas. Je nositelkou uměleckých schopností Neuvědomuje si strach, bolest,   strach z bolesti a omezení z minulosti. Nesoudí, nekritizuje. Přijde-li na vzpomínku pamatuje si ji celou, nejen část, kterou si chceme pamatovat
 • LEVÁ MOZKOVÁ HEMISFÉRA logicky uvažuje, analyzuje, zaměřuje se na detaily. Vnímá strach a čas. Je zodpovědná za přežití. Odpovídá za naše názorové přesvědčení. Nabízí, co už víme, naše dosavadní životní zkušenosti.

Jaké jsou možnosti Kineziologie metody One Brain ?


  Na začátku vzniku metody Kineziologie  byla myšlenka pomoci hlavně dětem, mající  problémy s učením.

 

 Časem se však zjistilo, že může být úspěšně využita při řešení jakéhokoli problému bez ohledu na věk osoby. Možnosti metody jsou prakticky neomezené.

 

S její pomocí odstraňujeme emocionální stres, prvotní příčinu problému, který způsobil naši energetickou nerovnováhu. .Kineziologie One Brain nenahrazuje lékařskou péči.

 

S jakými problémy kineziologie může pomoci:

 • poruchy učení u dětí, ale i dospělých – tyto  poruchy se totiž projevují v běžném životě i po skončení vzdělávání
 • potíže v komunikaci – zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit před cizími lidmi nebo na veřejnosti
 • nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí
 • strachy a fobie, problémy s agresivitou
 • potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí
 • stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací – rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověka
 • závislosti
 • řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání
 • vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další
 • pomocí této metody se dají řešit všechna životní témata, která se neodehrávají podle našich představ  
 

Abychom pochopili kineziologii chování, je potřeba posuzovat mozek v předozadní ose.

 

Rozdělíme-li mozek vertikální rovinou procházející uchem, dostaneme dva mozky přední a zadní Uprostřed tohoto zadního mozku se nachází malá místo, které se nazývá společná integrační plocha (SIP), která analyzuje a dlouhodobě uchovává ve své paměti všechny informace zachycené našimi smysly, vizuální, sluchové atd.

 

Jeho rolí je spojovat to, co se děje v našem životě se zkušenostmi uloženými v naší paměti a zvolit nejlepší způsob, jak reagovat na základě programů, které se již vytvořily během našeho života a jenž představují naše myšlenkové systémy. 

 

Je to centrum našeho ega, představy o sobě samém a úcty k sobě samému
 

Nemá   jinou volbu než nás nutit opakovat vzorce chování nabyté minulými zkušenostmi, aby nás ochránilo před dalším utrpení, bolestí a strachu z další bolesti.

Slouží k zajištění fyzického a psychického přežití, to je prioritní funkce zadního mozku.  Právě tato oblast mozku tedy   bude odpovídat stresu podle toho, co bylo zaznamenáno.

 

Pud sebezáchovy považuje tuto změnu za nebezpečnou. Ze strachu z rizika pevně udržuje naše obvyklé chování, naše nejstarší, neplatné myšlenkové návyky.  

 

 •     „Bacha“ ujišťuje nás SIP, „nepokoušej se to dělat jinak, je to nebezpečné“ 
 •      „V žádném případě se ti to nepodaří“ šeptá nám do ucha
 •      „Ne, je to pravda, nemám už věk na to , abych se mohl změnit“ řekneme  nakonec poraženi.
 •      „Život je příliš krutý, je to neustálý boj, nemám nikdy štěstí, to se stane pokaždé právě mně, je to pořád stejné

Pomocí Kineziologie  máme možnost znovu svou mysl rychle a bezbolestně  „převychovat“. 

 

Od podmiňování a psychických a fyzických bloků nás osvobodí přední část mozku.

 

Na rozdíl od SIP bude naším skutečným vědomím současného okamžiku, tady a teď a nazývá se centrum vědomého asociativního myšlení (VAM).   

 

V této oblasti sídlí možnost, jak se mít lépe a jak vést šťastnější život.Je to sídlo našich nových možností, odlišného pohledu na život, používání našich schopností, které jsme odsunuli do podvědomí, vše co nás může dostat ze stavu považovaného za nežádoucí.

 

Je to centrum inspirace, představivosti a intuice ( instinktivně dáme ruku na čelo, když chceme něco vymyslet). Je to centru krátkodobé paměti.

 

   Aby byl určitý vjem této oblasti zaznamenán zadním mozkem,  musí být vědomě několikrát zopakován nebo mít velkou emocionální nebo intelektuální intenzitu.

 

   Když ovládá naše myšlení, pak nám umožňuje „vidět“ život jinak, bez filtru minulosti. 

 

 V tom okamžiku se vše stává možným, protože přední část mozku (centrum VAM) má schopnost potlačit jakoukoli jinou funkci mozku a těla. Tato oblast není podmíněná vzpomínkou na zkušenosti v minulosti nebo emoce, které by rušili vnímání současnosti a ovlivňovali momentální možné volby.

 

   Přední část našeho mozku, však bohužel používáme jen zřídka (pouhých 5% času), s výjimkou mluvení, protože se zde nachází centrum řeči (Brocova oblast). Nepřekvapí nás tedy, že poté , co jsme se slovně vyjádřili to, co nás trápí, „vidíme“ věci jinak 

 

    V případě stresu používáme zadní část mozku. Stres, ať už původu fyzického (únava..), emocionální ( hněv, strach, zlost, pocit vivy…) nebo chemického (intoxikace..) snižuje naše normální schopnosti.

 

Přecházíme tak do režimu přežití řízeného zadním mozkem ( v zadním mozku setrváváme bohužel 85% času !!!). Stres sebou nese omezení vědomí a nejčastěji neschopnost volby.

 

       Kineziologie One Brain je převýchova integrace přední a zadní části mozku, která člověku vrací možnost volby v situacích, kde se domnívá, že takovou šanci nemá. 

 

    Myšlenkové návyky omezují naši schopnost volby. Jsou to schémata nebo zvyklosti myšlenek zděděných z minulosti, které jsou jako filtry, které nám brání být si vědomi reality.  

 

Jeden z cílů  spočívá v rozšíření našich individuálních možností. To co děláme z našeho života, a co se v něm děje, je odrazem toho, čemu věříme.
 

 

  V životě každého platí : „ Chceš-li, aby se změnilo okolí, změň napřed sám sebe, změň své myšlení a tím se změní i vaše chování (tím pádem se změní i vaše okolí).

 

          Základy kineziologie položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby.

 

             Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health“dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je „Koncept tři v jednom“ (Three In One) vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem, Danielem Whitesidem a Candance Callaway.

 

              Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.

 

             Dnes je celý systém rozpracován do dvanácti základních kurzů a řady minikurzů, které jsou zaměřeny na konkrétní specifickou problematiku. Systém je nadále neustále rozpracováván a dále vyvíjen. Nové poznatky jsou prezentovány formou nadstavbových kurzů.

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografie


Facebook

Kontakt

Alternativní poradna

Iva Hemská
Sukova třída 1556
Pardubice

728944736

ivahkinez@seznam.czArchiv

Kalendář
<< září / 2018 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 249287
Měsíc: 3258
Den: 104